აბასთუმანში დაკარგული ახალგაზრდები იპოვეს – როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რას აცხადებენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში

მე­ხან­ძრე-მაშ­ვე­ლებ­მა და და­ცუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს რე­ინ­ჯე­რებ­მა აბას­თუ­მან­ში და­კარ­გუ­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბი იპო­ვეს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცის შსს-ს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უწყვე­ტი სა­მაშ­ვე­ლო-სა­ძი­ე­ბო ოპე­რა­ცი­ის შე­დე­გად, ტუ­რის­ტუ­ლი ჯგუ­ფი ნა­პოვ­ნია უვ­ნებ­ლად.

ამა­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამ დრო­ის­თვის მიმ­დი­ნა­რე­ობს მათი ჩა­მოყ­ვა­ნა უსაფრ­თხო ად­გი­ლას. არ­ცერ­თი მათ­გა­ნის სი­ცო­ცხლეს და ჯან­მრთე­ლო­ბას საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა.

“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი უსაფრ­თხო­ე­ბის მარ­თვის ცენ­ტრ “112”-ში შე­მო­ვი­და ინ­ფორ­მა­ცია დაბა აბას­თუ­მან­ში გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი ჯგუ­ფის შე­სა­ხებ. ინი­ცი­ა­ტო­რის გად­მო­ცე­მით, 7 ახალ­გაზ­რდა მო­ქა­ლა­ქის­გან შემ­დგა­რი ჯგუ­ფი აბას­თუმ­ნის ტყე-პარკში რამ­დე­ნი­მე დღის წინ წა­ვი­და, თუმ­ცა მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბა ვერ ხერ­ხდე­ბო­და და სა­ჭი­რო იყო მაშ­ვე­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბა.

ტუ­რის­ტუ­ლი ჯგუ­ფის ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის და­სად­გე­ნად სა­ძი­ე­ბო-სა­მაშ­ვე­ლო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი აბას­თუმ­ნის ტყის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა და და­ცუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს რე­ინ­ჯე­რებ­მა და­ი­წყეს.

ოპე­რა­ცი­ის ფარ­გლებ­ში, მაშ­ვე­ლებ­მა და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს ობ­სერ­ვა­ტო­რი­ის, ნა­სა­ბაჯ­ვა­რის მთის, წყალ­სა­დე­ნის და ზე­კა­რის უღელ­ტე­ხი­ლის ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი. უწყვე­ტი სა­მაშ­ვე­ლო-სა­ძი­ე­ბო ოპე­რა­ცი­ის შე­დე­გად, ტუ­რის­ტუ­ლი ჯგუ­ფი ნა­პოვ­ნია უვ­ნებ­ლად. ამ დრო­ის­თვის მიმ­დი­ნა­რე­ობს მათი ჩა­მოყ­ვა­ნა უსაფრ­თხო ად­გი­ლას. არ­ცერ­თი მათ­გა­ნის სი­ცო­ცხლეს და ჯან­მრთე­ლო­ბას საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა.

სა­ძი­ე­ბო-სა­მაშ­ვე­ლო ოპე­რა­ცი­ა­ში ჩარ­თუ­ლი იყო 50-მდე მე­ხან­ძრე-მაშ­ვე­ლი შე­სა­ბა­მი­სი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბით. ასე­ვე, პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას იღებ­დნენ და­ცუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს რე­ინ­ჯერ­თა ჯგუ­ფი და პო­ლი­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სი და­ნა­ყო­ფე­ბი”, – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

Previous post აბასთუმნის ტყეში დაკარგული 7 ახალგაზრდა იპოვნეს – როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა?
Next post სწორად მოვიქეცით, რომ ნინო ლომჯარია არ შემოვუშვით, რადგან ეს ის ხალხია, რომლებიც პროპაგანდას უწევენ ჰომოსექსუალიზმს – მეუფე სპირიდონი